Powered By Blogger

Welcome!

Kαλωσορίσατε στο blog του Γυμνασίου

Ζαχάρως

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Ανασυγκρότηση με πειραματικά σχολεία

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι, με την επανίδρυσή τους, να συμβάλουν δυναμικά στην αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης
Νέο κεφάλαιο για τη δημόσια εκπαίδευση ανοίγει το υπουργείο Παιδείας, επανιδρύοντας τα Πειραματικά-Πρότυπα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος είναι «να αποτελέσουν εργαστήρια ανασυγκρότησης της ελληνικής εκπαίδευσης», όπως αναφέρει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα παρουσιασθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται η συγχώνευση γνωμοδοτικών οργανισμών, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας κ.ά., του υπουργείου Παιδείας. «Ο σχεδιασμός για το νέο σχολείο απαιτεί σημαντικά καινοτόμα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους. Αναδιοργανώνουμε το σύνολο των φορέων, δημιουργώντας δύο στρατηγικούς οργανισμούς. Ο ένας υπηρετεί τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αντίστοιχη έρευνα και ο άλλος την υλοποίηση του ψηφιακού σχολείου και την παραγωγή όλου του εκπαιδευτικού υλικού», δήλωσε χθες στην «Κ» η υπουργός κ. Αννα Διαμαντοπούλου. Και συμπλήρωσε: «Για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής υπάρχει ανάγκη πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και εναλλακτικών τρόπων διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων. Με δεδομένη δε την ανάγκη υποστήριξης της αριστείας προτείνεται η λειτουργία, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, των πειραματικών, τα οποία θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα με υψηλές προϋποθέσεις ποιότητας και συνεχούς αξιολόγησης. Στόχος, η διάχυση των αρίστων μεθόδων και η υποστήριξη του άριστου δυναμικού της εκπαίδευσης».
Ειδικότερα, το 1985 καταργήθηκαν τα ιστορικά Πρότυπα Σχολεία, που μετατράπηκαν σε Πειραματικά. Σήμερα, λειτουργούν ως πειραματικά περίπου 60 σχολεία, εκ των οποίων τα 28 ολοήμερα δημοτικά και ορισμένα σχολεία πανεπιστημίων. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα που φέρουν μόνο τον τίτλο, αλλά στην ουσία λειτουργούν ως απλά σχολεία. Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου, τα νέα πειραματικά θα επιλεγούν μεταξύ των παραπάνω σχολείων, αφού αξιολογηθούν. Επίσης, ως πειραματικά θα λειτουργήσουν δύο επαγγελματικά λύκεια. Τα καινούργια στοιχεία του θεσμού είναι:
- Ολα τα πειραματικά θα συνδεθούν με πανεπιστήμια, δηλαδή με Παιδαγωγικά Τμήματα και τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές (φιλολογίες, φυσικομαθηματικά κ.λπ.), που παράγουν εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης.
- Οι μαθητές θα εισάγονται στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια ύστερα από ειδικές εξετάσεις.

- Για όλα τα πειραματικά θα ορισθεί 7μελής Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕΠΠΣ), στην οποία θα μετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι πειραματικών και εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες. Αρμοδιότητές της, η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η σύνδεση του σχολείου με πειραματικά σχολεία και ΑΕΙ εξωτερικού, η αναζήτηση χορηγιών.

- Σε κάθε σχολείο θα υπάρχει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ), με δύο πανεπιστημιακούς του συνδεδεμένου ΑΕΙ, τον διευθυντή του σχολείου, εκπρόσωπο των διδασκόντων και έναν σχολικό σύμβουλο αυξημένων προσόντων. Για το ωρολόγιο πρόγραμμα, την επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
- Θα ακολουθούν το προβλεπόμενο για όλα τα σχολεία πρόγραμμα σπουδών. Ομως θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στα ζητήματα του σχολικού προγράμματος. Ετσι, θα μπορούν, μεταξύ των άλλων, να εμπλουτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα, να δοκιμάζουν τη χρήση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, να εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, να οργανώνουν ομίλους εκτός διδακτικού προγράμματος, που ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών σε γνωστικούς τομείς (μαθηματικά, φυσική, γλώσσα, λογοτεχνία) και σε άλλα πεδία (τέχνες, αθλητισμός).
- Κάθε σχολείο μπορεί να αυξήσει τις διδακτικές ώρες για τους ενδιαφερόμενους μαθητές με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.
- Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
- Οι μαθητές των δημοτικών θα επιλέγονται με κλήρωση. Οταν το δημοτικό είναι συνδεδεμένο με πειραματικό γυμνάσιο, οι απόφοιτοι δημοτικού θα συνεχίζουν στο γυμνάσιο με βάση προϋποθέσεις που θα ορίζονται από το ΕΕΣ και εγκρίνονται από την ΔΕΠΠΣ.

- Ομως μπορεί ο αριθμός των μαθητών που εισάγονται στο πειραματικό γυμνάσιο να είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των φοιτούντων στο συνδεδεμένο δημοτικό. Το ποσοστό θα καλύπτεται από αποφοίτους δημοτικών με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το ΕΕΣ.

- Η εισαγωγή των μαθητών στα λύκεια θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων.

- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν σε πειραματικά σχολεία θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο (όπως τώρα) και θα επιλέγονται με βάση αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το ΕΕΣ του πειραματικού που θα προκηρύσσει τη θέση. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έως 15 σχολεία. Η θητεία θα είναι πενταετής, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός δεν θα μπορεί να μετατεθεί ή να αποσπασθεί. Η θητεία θα μπορεί να ανανεωθεί, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου