Powered By Blogger

Welcome!

Kαλωσορίσατε στο blog του Γυμνασίου

Ζαχάρως

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Ανασυγκρότηση με πειραματικά σχολεία

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι, με την επανίδρυσή τους, να συμβάλουν δυναμικά στην αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης
Νέο κεφάλαιο για τη δημόσια εκπαίδευση ανοίγει το υπουργείο Παιδείας, επανιδρύοντας τα Πειραματικά-Πρότυπα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος είναι «να αποτελέσουν εργαστήρια ανασυγκρότησης της ελληνικής εκπαίδευσης», όπως αναφέρει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα παρουσιασθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται η συγχώνευση γνωμοδοτικών οργανισμών, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας κ.ά., του υπουργείου Παιδείας. «Ο σχεδιασμός για το νέο σχολείο απαιτεί σημαντικά καινοτόμα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους. Αναδιοργανώνουμε το σύνολο των φορέων, δημιουργώντας δύο στρατηγικούς οργανισμούς. Ο ένας υπηρετεί τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αντίστοιχη έρευνα και ο άλλος την υλοποίηση του ψηφιακού σχολείου και την παραγωγή όλου του εκπαιδευτικού υλικού», δήλωσε χθες στην «Κ» η υπουργός κ. Αννα Διαμαντοπούλου. Και συμπλήρωσε: «Για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής υπάρχει ανάγκη πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και εναλλακτικών τρόπων διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων. Με δεδομένη δε την ανάγκη υποστήριξης της αριστείας προτείνεται η λειτουργία, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, των πειραματικών, τα οποία θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα με υψηλές προϋποθέσεις ποιότητας και συνεχούς αξιολόγησης. Στόχος, η διάχυση των αρίστων μεθόδων και η υποστήριξη του άριστου δυναμικού της εκπαίδευσης».
Ειδικότερα, το 1985 καταργήθηκαν τα ιστορικά Πρότυπα Σχολεία, που μετατράπηκαν σε Πειραματικά. Σήμερα, λειτουργούν ως πειραματικά περίπου 60 σχολεία, εκ των οποίων τα 28 ολοήμερα δημοτικά και ορισμένα σχολεία πανεπιστημίων. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα που φέρουν μόνο τον τίτλο, αλλά στην ουσία λειτουργούν ως απλά σχολεία. Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου, τα νέα πειραματικά θα επιλεγούν μεταξύ των παραπάνω σχολείων, αφού αξιολογηθούν. Επίσης, ως πειραματικά θα λειτουργήσουν δύο επαγγελματικά λύκεια. Τα καινούργια στοιχεία του θεσμού είναι:
- Ολα τα πειραματικά θα συνδεθούν με πανεπιστήμια, δηλαδή με Παιδαγωγικά Τμήματα και τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές (φιλολογίες, φυσικομαθηματικά κ.λπ.), που παράγουν εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης.
- Οι μαθητές θα εισάγονται στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια ύστερα από ειδικές εξετάσεις.

- Για όλα τα πειραματικά θα ορισθεί 7μελής Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕΠΠΣ), στην οποία θα μετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι πειραματικών και εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες. Αρμοδιότητές της, η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η σύνδεση του σχολείου με πειραματικά σχολεία και ΑΕΙ εξωτερικού, η αναζήτηση χορηγιών.

- Σε κάθε σχολείο θα υπάρχει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ), με δύο πανεπιστημιακούς του συνδεδεμένου ΑΕΙ, τον διευθυντή του σχολείου, εκπρόσωπο των διδασκόντων και έναν σχολικό σύμβουλο αυξημένων προσόντων. Για το ωρολόγιο πρόγραμμα, την επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
- Θα ακολουθούν το προβλεπόμενο για όλα τα σχολεία πρόγραμμα σπουδών. Ομως θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στα ζητήματα του σχολικού προγράμματος. Ετσι, θα μπορούν, μεταξύ των άλλων, να εμπλουτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα, να δοκιμάζουν τη χρήση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, να εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, να οργανώνουν ομίλους εκτός διδακτικού προγράμματος, που ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών σε γνωστικούς τομείς (μαθηματικά, φυσική, γλώσσα, λογοτεχνία) και σε άλλα πεδία (τέχνες, αθλητισμός).
- Κάθε σχολείο μπορεί να αυξήσει τις διδακτικές ώρες για τους ενδιαφερόμενους μαθητές με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.
- Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
- Οι μαθητές των δημοτικών θα επιλέγονται με κλήρωση. Οταν το δημοτικό είναι συνδεδεμένο με πειραματικό γυμνάσιο, οι απόφοιτοι δημοτικού θα συνεχίζουν στο γυμνάσιο με βάση προϋποθέσεις που θα ορίζονται από το ΕΕΣ και εγκρίνονται από την ΔΕΠΠΣ.

- Ομως μπορεί ο αριθμός των μαθητών που εισάγονται στο πειραματικό γυμνάσιο να είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των φοιτούντων στο συνδεδεμένο δημοτικό. Το ποσοστό θα καλύπτεται από αποφοίτους δημοτικών με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το ΕΕΣ.

- Η εισαγωγή των μαθητών στα λύκεια θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων.

- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν σε πειραματικά σχολεία θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο (όπως τώρα) και θα επιλέγονται με βάση αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το ΕΕΣ του πειραματικού που θα προκηρύσσει τη θέση. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έως 15 σχολεία. Η θητεία θα είναι πενταετής, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός δεν θα μπορεί να μετατεθεί ή να αποσπασθεί. Η θητεία θα μπορεί να ανανεωθεί, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Posted by Picasa

ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Πάνω από 40.000 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναµένεται να υποβληθούν στα Συµβούλια Επιλογής για τη στελέχωση περίπου 20.000 θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων το 2011.
Με τον νέο Ν. 3848/2010 καθορίστηκαν τα κριτήρια µε τα οποία αναµένεται να γίνει το 2011 η επιλογή περίπου 20.000 διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, η επιλογή θα αφορά περίπου 11.000 θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων και δηµοτικώνσχολείων, περίπου 3.000 θέσεις διευθυντών γυµνασίων και λυκείων, περίπου 500 θέσεις διευθυντών της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ). Επίσης περίπου 6.000 θέσεις υποδιευθυντών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.Στην επιλογή η οποία προβλέπεται να γίνει άνοιξη - καλοκαίρι του 2011 αναµένεται να λάβουν µέρος περισσότεροι από 40.000 εκπαιδευτικοί των δύο βαθµίδων. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν λήγει ταυτόχρονα στις 31/7.2015.Ως διευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α’ και τουλάχιστον οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί τουλάχιστον πέντε έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθµίδας. Ειδικότερα:α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.β)Υποψήφιοι για τιςθέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ µπορεί να είναι:n Για θέσεις διευθυντών γυµνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ. και ΕΠΑΣ, εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.n Για θέσεις διευθυντών ΣΕΚ, εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. n Για θέσεις διευθυντών των ΕΕΕΕΚ, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.∆.323/1993 και εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισµού σε θέσεις προσωπικού των ΣΜΕΑΕ ή υπηρετούν µε οργανική θέση στις ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ.n Για θέσεις διευθυντών στα γυµνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τουλάχιστον τρία έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική µονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων.γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των ακόλουθων τύπων σχολικών µονάδων µπορεί να είναι:n Για θέσεις διευθυντών των ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ ή υπηρετούν µε οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και έχουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ∆∆Υ.n Για θέσεις διευθυντώνστα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένηςγλώσσας, κατά προτίµηση της χώραςπροέλευσης της πλειονότητας των µαθητών,σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.n Για θέσεις διευθυντών στα µουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία, εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.n Για θέσεις διευθυντών των πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθµίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ.

« Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών ΠΕ06 του 2ου Γραφείου της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ του 2ου Γραφείου της Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηλείας σε επιμορφωτική ημερίδα και παρακολούθηση ενδεικτικής διδασκαλίας.

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010, 10:45 – 14:00, στο Γυμνάσιο Ζαχάρως.

Πρόγραμμα ημερίδας

10:45 - 11:25 – Παρακολούθηση ενδεικτικής διδασκαλίας (Β΄ τάξη, προχωρημένοι),

Χρήστος Σκουτέρης

11:25 - 11:35 - Διάλειμμα

11:35 - 12:20 - Google sounds, google photos and youtube videos as a teaching tool,

Χρήστος Σκουτέρης

12:20 - 13:05 - Motivating activities, Χρήστος Σκουτέρης

13:05 - 13:40 - Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΠΕΑΠ, Ελένη Μπιντάκα

13:40 - 14:00 - Συζήτηση

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010

ΤΑΙΝΙΑ-ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ

 
Posted by Picasa

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Φετος η πολιτιστική ομάδα του σχολείου μας θα δημιουργήσει ταινία βασισμένη
στο μυθιστόρημα -The Scarlet stockings- της Λουιζας Μεη Αλκοτ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΧ ΕΤΟΣ 2010-11
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ
1ΚΟΣΣΥΦΑ ΑΛΕΞΙΑ Α
2 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α
3 ΠΙΠΙΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α
5 ΤΖΕΡΡΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ Α
6 ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α
7 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Α
8 ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΙΜΗΛΙΑ Α
9 ΡΟΥΤΣΗ ΜΕΓΚΥ Α
10 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Α
11 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ
13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ
14 ΒΡΕΤΤΟ ΕΙΡΗΝΗ Γ
15 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ
16 ΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ
17 ΣΩΚΑ ΕΛΕΝΑ Β
18 ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Β
19 ΣΤΡΙΓΓΑ ΕΛΕΝΗ Β
20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ Β
21 ΤΣΙΟΥΜΑ ΟΛΓΑ Β
22 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Β
23 ΖΗΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α
24 ΒΛΑΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α
25 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Α
26 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α
27 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Α
28 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ Α
30 ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
31 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Β
32 ΚΟΛΛΑ ΕΛΕΝΗ Β
33 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γ
34ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β
35 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β
36 ΜΑΝΑΒΗ ΓΙΟΥΛΗ Β
37 ΔΡΙΒΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΦΥΡΙ ΝΕΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 
Posted by Picasa

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Φέτος η περιβαλλοντική ομαδα του σχολείου μας θα ασχοληθει με το θέμα-
Νερο και πέτρινες κατασκευές- Το γεφύρι της Νέδας στα Πλατάνια.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΧ ΕΤΟΣ 2010-2011
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ
1 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Β
2ΚΟΛΛΑ ΕΛΕΝΗ Β
3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β
4 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Β
5 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Β
6 ΜΑΝΑΒΗ ΓΙΟΥΛΗ Β
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α
8 ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
9 ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α
10 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
11 ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α
12 ΜΠΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ
14 ΚΟΣΣΥΦΑ ΑΛΕΞΙΑ Α
15 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ Α
17 ΜΠΑΣΑ ΜΑΡΙΑ Α
18 ΠΙΠΙΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
19 ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Β
20 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Α
21 ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α
22 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α
23 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Α
24 ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α
25 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Α
26 ΤΖΕΡΡΗ ΤΖΟΥΛΙΑ Α
27 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γ
28 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ
29 ΜΠΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ
30 ΜΠΕΚΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Γ
31 ΒΡΕΤΤΟ ΕΙΡΗΝΗ Γ
32 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ
33 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ
34 ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ Β
35 ΓΚΙΟΝΙ ΑΝΝΑ Α
36 ΑΛΛΑ ΜΙΚΕΛΙΑΝΑ Α
37 ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α
38 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β
39 ΔΡΙΒΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β
40 ΛΕΝΑ ΜΑΙΕΡ Α
41 KAΡΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β
42 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β
43 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β
44 ΤΣΙΟΥΜΑ ΟΛΓΑ Β
45 ΠΙΤΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β
46 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ Β
47 ΣΤΡΙΓΓΑ ΕΛΕΝΗ Β
48 ΣΩΚΑ ΕΛΕΝΑ Β

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

ψηφιακή διδασκαλία

«Kρατικά φροντιστήρια» στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων με ένα... κλικ στο κομπιούτερ τους θα μπορούν να παρακολουθούν από φέτος οι μαθητές των λυκείων. H... πλοήγησή τους στη ψηφιακή πλατφόρμα του «Nέου Σχολείου» θα περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες πρότυπες παραδόσεις των βασικών μαθημάτων, αλλά και υποστηρικτικό υλικό με σημειώσεις, επαναληπτικά τεστ και ασκήσεις στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μηχανισμός help - desk σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο που θα απαντά στις ερωτήσεις των μαθητών...

Πρόσβαση στη ψηφιακή διδασκαλία θα έχουν από φέτος οι μαθητές και των υπολοίπων τάξεων, από το δημοτικό έως και το λύκειο. Oι μαθητές θα μπορούν από το σπίτι να κάνουν εξάσκηση στην εμπέδωση της ύλης με το δικό τους ρυθμό, ανταλλάσσοντας εργασίες ή διαγωνίσματα με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Kι επειδή η μάθηση θα πρέπει να συνδυάζεται με την ψυχαγωγία, θα διατίθεται πρόσθετο ψηφιακό υλικό, όπως είναι φωτογραφίες, βίντεο, αλλά και εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε ενότητα μαθημάτων...


Δυνατόοτητες
Oι παραπάνω δυνατότητες προσφέρονται από το «Nέο» ή «Ψηφιακό Σχολείο» που παρουσίασε και επισήμως χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας από τη Λήμνο, σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε και ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου. Eιδική μέριμνα έχει ληφθεί για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «HτΣ», οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να έχουν ψηφιακή υποστηρικτική διδασκαλία.

O σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας προβλέπει ότι σε πρώτη φάση θα ψηφιοποιηθούν τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων (κατεύθυνσης αλλά και γενικής παιδείας) τα οποία δυσκολεύουν περισσότερο τους μαθητές με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Mεταξύ αυτών είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης: Mαθηματικά, Φυσική, Aρχαία Eλληνικά και Λατινικά και τα μαθήματα γενικής παιδείας: Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και Bιολογία.

Bασικό εργαλείο για το πέρασμα στο Ψηφιακό Σχολείο αποτελούν οι νέες τεχνολογίες και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Σε αυτόν τον τομέα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν έχουν και τις... καλύτερες επιδόσεις. Eίναι ενδεικτικό ότι μόλις το 35% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες για τα μαθήματά του όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Eυρωπαϊκή Ένωση είναι υπερδιπλάσιο (74%).

Iδιαίτερα υψηλό είναι, εξάλλου, το ποσοστό όσων δηλώνουν ηλεκτρονικά... αναλφάβητοι: Tο 31% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν έχει καμία ή σχεδόν καμία εμπειρία στη χρήση των νέων τεχνολογιών όταν ο μέσος όρος στην E.E. είναι μόλις 7%. Eπίσης, πολύ μικρά είναι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών (1,4% για την πρωτοβάθμια και 3,7% για τη δευτεροβάθμια) που έχουν ενεργή ιστοσελίδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Aπογοητευτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν συνολικά την παρουσία των σχολείων στο διαδίκτυο. Mπορεί το 40% των σχολείων να έχει δική του ιστοσελίδα, ωστόσο εκτιμάται ότι μόλις το 10%-15% αυτών είναι ενεργές...

Για την αντιστροφή αυτής της εικόνας, περίπου 103.000 εκπαιδευτικοί (57,2% του συνόλου) θα καθίσουν στα θρανία για να επιμορφωθούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθημάτων τους, ενώ θα δημιουργηθεί e-πλατφόρμα για επιμόρφωση από απόσταση. Eπίσης, κάθε σχολείο θα αναπτύξει ιστοσελίδα και θα αποκτήσει «ηλεκτρονική κάρτα» στην οποία θα αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό, εξοπλισμό κ.ά.


e-books
Eκτός από τα e-books, οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι οι διαδραστικοί πίνακες. Σε πρώτη φάση, διαδραστικοί πίνακες θα χορηγηθούν στη β΄ τάξη 1.250 γυμνασίων της χώρας, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν όλες οι τάξεις σε 1.190 γυμνάσια, καθώς και η στ΄ τάξη σε 5.200 δημοτικά σχολεία.

Tην ίδια ώρα, όλα τα γυμνάσια καθώς και στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξοπλίστηκαν με «φορητά εργαστήρια» που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύστημα wifi κ.ά.

Έμφαση δίνεται στα σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών με τη χορήγηση 400 H/Y. Eπίσης, 1.300 σχολεία σε 57 δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω μητροπολιτών αστικών δικτύων οπτικών ινών.

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω θα προωθηθούν και άλλες δράσεις, όπως για παράδειγμα η πιστοποίηση των γνώσεων που έχουν οι μαθητές στις νέες τεχνολογίες στη γ΄ τάξη γυμνασίου, αλλά και η ενημέρωση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών και των γονέων στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Για την υλοποίηση του «νέου σχολείου» θα διατεθούν 575 εκατ. ευρώ από το EΣΠA, ενώ επιπλέον 815 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε ειδικό πρόγραμμα του υπουργείου για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δύο στους δέκα Έλληνες μαθητές πέφτουν θύματα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο τους, ιδίως στις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου. Μπορεί να είναι βία σωματική, λεκτική ή συναισθηματική (ή συνδυασμός τους) και επαναλαμβανόμενη.

Επιπλέον, μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονική μορφή (Cyber Bullying, ηλεκτρονικός εκφοβισμός επί το ελληνικότερον) και να συμβαίνει μέσω κινητού τηλεφώνου (με SMS /MMS) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sites κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, blogs, κλπ).

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα δυσάρεστο φαινόμενο των καιρών που συσχετίζεται με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Τις επισημάνσεις αυτές έκαναν οι ειδικοί της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) με αφορμή τον εορτασμό, την ερχόμενη Τετάρτη, της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης τύπου ο αναπληρωτής καθηγητής παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Τσιάντης «τα παιδιά - θύματα της σχολικής βίας μπορούν να εμφανίσουν έντονο άγχος και συναισθήματα ανασφάλειας και φοβίες.

Επίσης, συχνά εκδηλώνουν άρνηση να συμμετάσχουν στη σχολική καθημερινότητα (σχολική άρνηση), μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία».

Βαριές είναι οι επιπτώσεις όμως και στη σωματική υγεία των μαθητών από τον εκφοβισμό που υφίστανται στη διάρκεια του σχολείου: καταγράφονται μεταξύ άλλων πονοκέφαλοι, πόνοι στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, ενούρηση (επιστροφή σε νηπιακές συμπεριφορές) και κατάθλιψη. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις δε εκδηλώνεται ακόμη και απόπειρα αυτοκτονίας.

Το «άγριο» πρόσωπο του συμμαθητή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ειδικοί, οι μαθητές που ασκούν βία, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών. Σε ό,τι αφορά το φύλο, παρατηρείται συσχέτιση κάθε φύλου με συγκεκριμένη μορφή βίας: τα αγόρια τείνουν να εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά σωματικής βίας, σε αντίθεση με τα κορίτσια τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά λεκτικής βίας. Πάντως, η αναλογία αγοριών –κοριτσιών στην πρόκληση τέτοιων περιστατικών είναι 3 προς 1 –αναλογία από την οποία προκύπτει σαφέστατα η αριθμητική υπεροχή των άρρενων μαθητών. Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο ενώ στο λύκειο μειώνονται. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη στάση των μαθητών που πέφτουν θύματα εκφοβισμού από τους συνομηλίκους τους στο σχολείο οι ειδικοί διαπιστώνουν «σφραγισμένα χείλη»: οι μισοί από τους μαθητές – θύματα της βίας δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός ενώ οι υπόλοιποι μισοί συνήθως το αναφέρουν σε φίλους τους. Πάντως, χείρα βοήθειας δεν αναζητούν εύκολα από τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς τους.

Η λειτουργία των Συμβουλευτικών Τηλεφωνικών Γραμμών
Παρά την έκταση του προβλήματος η σχολική βία και το bullying παραμένουν υποτιμημένα στη χώρα μας, όπως εκτιμούν οι ειδικοί της ΕΨΥΠΕ.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχολικής βίας η ΕΨΥΠΕ υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος DAPHNE.

Ειδικότερα, για την άμεση ψυχική υποστήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο ή την οικογένεια λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων με το αριθμό 116111.

Λειτουργεί σε πανελλαδική εμβέλεια, καθημερινές, 9.30 π.μ-8.30 μ.μ και το Σάββατο 9.30 π.μ-2.00 μ.μ. με χρέωση μία αστική μονάδα. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.

Στην Γραμμή 116111, το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας τον απασχολεί και να έχει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ή (αν κριθεί απαραίτητο) να παραπεμφθεί στην καταλληλότερη για εκείνον κοινοτική δημόσια υπηρεσία για βοήθεια από κοντά. Στις κλήσεις απαντούν παιδοψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι, επισκέπτες υγείας.

Αντίστοιχα, για γονείς εκπαιδευτικούς και ενηλίκους που χρειάζονται ενημέρωση ή υποστήριξη για θέματα τα οποία αφορούν παιδιά και έφηβους λειτουργεί η ξεχωριστή τηλεφωνική γραμμή-σύνδεσμος με το αριθμό 8018011177.

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Class Cooperation in English

The English classes of Mr Skouteris cooperate this year with
Prof.ssa Simona Strabbioli
SMS Donato Bramante
in Rome,Italy
matching list


1 AGOSTINELLI ALESSANDRO Ria Athanasoulia
2 ANSELMI LUCREZIA Anna Maria Kanellopoupou
3 BISCIONE ROCCO VITTORIO Teo Asimakopoulos
4 BORSA PIETRO Spie Vlami
5 BRACALETTI RICCARDO Ema Giakoumopoulou
6 CAVALCANTE EDUARDO Nikiforos Ziros
7 CHESSA CHIARA Anna- Gioni
8 COLAMOREA PAOLO Vana Giahou
9 COSTANTINO GABRIELE Ilias Zaharopoulos
10 D'ARRIGO DAVIDE Nickos Giannikos
11 DE TADDEO DANIELE Dinos Asimakopoulos
12 DI SANTO CHIARA Mikeliana Alla
13 FERRI ANDREA Evangelia Kapsimali
14 FROLOV ILLYA Alexia Kossifa
15 GAROFALO ALESSIO Lena Meyer
16 GROSSI GAIA Panos Bamis
17 MELICONI MARCO Mary Basha
18 MISURACA LAURA George Bacharis
19 MURIANNI CLAUDIA Georgia Nikolakopoulou
20 PESCE FABRIZIO Panagiotis Douros
21 PICONI CHIARA Efi Panagiotopoulou
22 POLI GIORGIO George Pantoleon
23 SCAGLIUSI MARTA Pia Pipili
24 SCAPPINI FRANCESCO Stavros Psarros
25 VERONA FLAVIA Konstantine Rigopoulos

26 Lorenzo Lisi Thanos Polyzogopoulos
27 Andrea Bartolomeo Helen Roumelioti
28 Federica Baracchi Chris Routoulas
29 Valentina Blasi Meggy Routsi
30 Verdicchio Camilla Emily Skaltsa
31 Giannini Maria Luisa Fotis Spyropoulos
32 Giorgini Andrea Tim Temisev
33 Elena Stoilova Agi Tzanetou
34 Elena Maria Quinzi Julia Jerri
35 Gabriele Schiaffini Labrini Tsoukala
36 Martina Pellegrini Anastasia Selma
37 Riccardo Sabatino Katerina Psarrou
38 Leonardo Leurini Nefeli Giannopoulou

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τον φόβο ότι τα µαθήµατα στα δηµοτικά σχολεία θα αρχίσουν µε κενά εκπαιδευτικών επειδή φέτος µειώθηκαν οι διορισµοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν προχθές δεν επαρκούν, εκφράζει ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) κ. Δηµήτρης Μπράτης. Τονίζει επίσης πως για άλλη µια χρονιά αρκετοί µαθητές θα κάνουν µάθηµα σε σχολεία µε κτιριακά προβλήµατα: τα µεγαλύτερα παρουσιάζονται στα νηπιαγωγεία, λέει, αφού περίπου 70% στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια..

1 Αγιασµός µε κενά για άλλη µια χρονιά;

Δυστυχώς ναι, γιατί µειώθηκαν κατά 50% οι µόνιµοι διορισµοί και οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν προχθές δεν επαρκούν για να καλύψουν τα λειτουργικά κενά.

2 Η ανάκληση αποσπάσεων - που θα φέρει εκπαιδευτικούς πίσω στα θρανία - δεν θα δώσει λύση;

Οχι, γιατί οι εκπαιδευτικοί που επιστρέφουν είναι λίγοι. Σε κάθε περίπτωση όµως είναι θετική ενέργεια και αίτηµα χρόνων δικό µας.

3 Θα υπάρξει πρόβληµα και στα σχολεία των οµογενών στο εξωτερικό;

Περιορισµένης έκτασης ίσως σε µερικά νηπιαγωγεία.

4 Τι πρέπει να γίνει – έστω και τελευταία στιγµή – για να µη χαθούν διδακτικές ώρες;

Να γίνουν άµεσα τόσοι διορισµοί όσοι χρειάζονται για να καλυφθούν όλα τα λειτουργικά κενά.

5 Τα 800 ολοήµερα θα µπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς προβλήµατα;

Είναι φανερό πως θα έχουν πολλά προβλήµατα. Το ολοήµερο σχολείο που οραµατίστηκε ο κλάδος µας απέχει πολύ από το να γίνει πραγµατικότητα.

6 Λάπτοπ στα ολοήµερα;
Θετικό, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα.

7 Θα συµφωνούσατε να ενταχθεί το e-book (ηλεκτρονικό βιβλίο) στη σχολική αίθουσα;

Ναι, αλλά µε προσοχή, γιατί δίνει µεν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά το σχολείο δεν είναι µόνο πληροφορία...

8 Είναι απαραίτητες οι νέες τεχνολογίες από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού;

Παρ’ ότι υπάρχουν επιστηµονικές διχογνωµίες γι’ αυτό, θεωρώ πως χρειάζονται. Αρκεί να εισάγονται µε τον σωστό τρόπο. Δηλαδή µε πολύ παιχνίδι.

9 Οι εκπαιδευτικοί είναι προετοιµασµένοι να τις υποδεχτούν στις αίθουσες;
Υπάρχουν δυσκολίες γι’ αυτό χρειάζεται επιπλέον επιµόρφωση.

10 Το σηµερινό δηµοτικό σχολείο είναι ελκυστικό για τους µαθητές;

Οχι στον βαθµό που θα θέλαµε. Κι αυτό γιατί έχει κυρίως γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα.

11 Κτιριακά προβλήµατα υπάρχουν;

Μεγάλα, κυρίως στα νηπιαγωγεία τα οποία σε ποσοστό 70% στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια.

12 Πότε θα δούµε να αυξάνονται τα πράσινα σχολεία, κτίρια δηλαδή µε φυτεµένες ταράτσες και κήπους;
Οταν ευαισθητοποιηθούµε όλοι οι πολίτες για την αναγκαιότητά τους και η Πολιτεία τα χρηµατοδοτήσει.

13 Ποια είναι τα «αγκάθια» της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης;

Η απουσία σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων και βιβλίων, η µεγάλη ποσότητα της ύλης και η έλλειψη στοιχειωδών υποδοµών.

14 Πότε θα φτάσουν τα ελληνικά δηµοτικά σχολεία στο επίπεδο των σκανδιναβικών;

Οταν θα γίνει και στη χώρα µας η Παιδεία πρώτη εθνική προτεραιότητα.

15 Φέτος θα υπάρχουν δάσκαλοι σε όλα τα ακριτικά σχολεία;

Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού επηρεάζει όλα τα σχολεία.

16 Σχολικά κυλικεία µε υγιεινό µενού σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα τα δούµε;
Εξαρτάται από εµάς. Ολοι έχουµε µερίδιο ευθύνης.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν.

Λίγα µεν αλλά αξιοθαύµαστα.

17 Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει την Παιδεία;

Σε πολύ µεγάλο βαθµό. Στα σχολεία δεν υπάρχουν χρήµατα ούτε καν για τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες.

18 Γιατί να γίνει δάσκαλος ένας νέος σήµερα;

Γιατί είναι ένα συναρπαστικό επάγγελµα εάν αγαπάει τα παιδιά. Αλλιώς να µη γίνει µόνο και µόνο για λόγους επαγγελµατικής αποκατάστασης.

19 Απορροφώνται όλοι οι απόφοιτοι από τα παιδαγωγικά τµήµατα;

Ολοι γιατί υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις. 20 Είστε ικανοποιηµένοι µε τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία;

Η µείωση της ύλης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σήµερα όµως χρειαζόµαστε νέα αναλυτικά προγράµµατα και νέα βιβλία.

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2010. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2010 για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για τα επίπεδα Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στην Ισπανική γλώσσα.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
2) Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου
α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση».
β. των 70 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση».
γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση».
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).
3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
4) Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.kpg.minedu.gov.gr

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Η παιδική επιθετικότητα και στα ελληνικά σχολεία

Η παιδική επιθετικότητα δεν αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό μόνο των δυτικών κοινωνιών, αλλά μέρος και της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς το 13 - 15% των μαθητών στα σχολεία αναφέρει ότι δέχεται κάποιου είδους βία, λεκτική ή φυσική, είτε απειλή για σωματική βλάβη.

Το φαινόμενο βίας μαθητών εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να εκδηλωθεί και με τη μορφή βανδαλισμών στα σχολεία, αλλά και εκτός σχολικού συγκροτήματος. Στοιχεία για την παιδική επιθετικότητα στο σχολείο και την οικογένεια παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας, σε συνεργασία με το 2ο και 3ο Δημοτικό, στο δημαρχείο Τριανδρίας.

Σύμφωνα με την διευθύντρια του 1ου δημοτικού, Παρθένα Τριανταφυλλίδου, αποδέκτες της επιθετικότητας στο δημοτικό είναι κυρίως παιδιά που διατηρούν μία διαφορετικότητα ή αποκλίνουν στα χαρακτηριστικά τους από τα υπόλοιπα παιδιά (π.χ. έχουν μειονοτικό υπόβαθρο, παρουσιάζουν κάποιας μορφής υστέρηση). Οι δράστες εμφανίζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά να είναι αγόρια, ενώ τα θύματα συνηθίζουν να αναφέρουν τα περιστατικά βίας που δέχονται στους γονείς τους και όχι στους δασκάλους.

Η ίδια αναφέρει ότι στα σχολεία με υψηλά ακαδημαϊκά αποτελέσματα ή σε αυτά που εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και παιδαγωγικές μεθόδους, παρατηρούνται λιγότερα περιστατικά επιθετικότητας στην αυλή του σχολείου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η σχολική σύμβουλος και ψυχολόγος, Κατερίνα Σουσαμίδου, αναφέρει ως βασική αιτία της παιδικής επιθετικότητας (εκτός από τη μίμηση προτύπου και την τηλεόραση), την ματαίωση, δηλαδή τη διάψευση των προσδοκιών των παιδιών ότι θα τους προσέξουν οι δάσκαλοι ή οι γονείς, καθώς και το ανελαστικό ωράριο και σχολικό πρόγραμμα.

«Τα σχολεία πρέπει να εφαρμόζουν στις ευέλικτες ζώνες θέματα και ασχολίες που αγαπούν τα παιδιά, έτσι ώστε να ξεφεύγουν από την ύλη του σχολείου» δηλώνει χαρακτηριστικά.

Σε τμήμα έρευνας που διενήργησε το τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, υπό την εποπτεία της προέδρου του, Βασιλικής Δεληγιάννη - Κουϊμτζή, για την «σχολική βία, ταυτότητες φύλου και εθνικές ταυτότητες» (2004-06) σκιαγραφούνται οι αντιλήψεις των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά του θύματος και του θύτη.

Η έρευνα διεξήχθη σε περισσότερους από 200 μαθητές της Θεσσαλονίκης (2007-08) από την υποψήφια διδάκτορα, Βασιλική Καλατή και παρουσιάστηκε στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών, ο δράστης εμφανίζεται να είναι τις περισσότερες φορές αγόρι, πιθανώς διαφορετικής εθνικής καταγωγής, ενώ ως θύματα αναγνωρίζονται τα κορίτσια ή οι μαθητές με καλούς βαθμούς, που δεν αποσιωπούν πλέον το περιστατικό, αντίθετα μιλούν σε δασκάλους ή φίλους τους.

Οι μορφές βίας δε διαφοροποιούνται ηλικιακά, αν και στο δημοτικό είναι περισσότερο λεκτικές, ενώ στο γυμνάσιο και λύκειο φυσικές, λεκτικές και ρατσιστικές.

Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

Είσοδος στα Ιντερνετ καφέ με έγγραφη άδεια γονέα

Οι ατελείωτες ώρες που δαπανούν οι ανήλικοι στο Διαδίκτυο περικλείουν αρκετούς κινδύνους, πόσω μάλλον όταν δεν βρίσκονται στο δωμάτιό τους, αλλά σε κάποιο ίντερνετ καφέ. Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε τα τελευταία χρόνια ο Συνήγορος του Παιδιού για την χωρίς έλεγχο και εποπτεία πρόσβαση των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ διαπίστωσε αρχικά την απουσία νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, όμως, εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια γενική απαγόρευση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών ίντερνετ εκ μέρους των παιδιών. Εν συνεχεία, έθεσε το θέμα σε ανοικτή διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο «ανοικτός διάλογος» ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009, το κείμενο κατόπιν συντάχθηκε και εστάλη στη Βουλή. Η πρόταση του Συνηγόρου συμπεριλαμβάνει την καθιέρωση της υποχρεωτικής έγγραφης έγκρισης γονέων ανηλίκων κάτω των 14 ετών και την απαγόρευση της πρόσβασης τις μεταμεσονύκτιες ώρες για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ακόμα, προτάσσει την καθιέρωση συστήματος χρονοχρέωσης, ορίζοντας ένα ανώτατο χρονικό όριο ημερησίως. Ομως, όρια τίθενται και στα ίντερνετ καφέ, τα οποία θα ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. Τέλος, θα καθιερωθεί πιστοποίηση καταστημάτων «φιλικών στα παιδιά».

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

«Επί κυµάτων σφοδράς εποχής βαδίζουµε»

«Επί κυµάτων σφοδράς εποχής βαδίζουµε» Κική Δηµουλά Το τελευταίο διάστηµα είναι φανερό ότι κάποιοι φροντίζουν να στρέψουν τους διάφορους κλάδους των εκπαιδευτικών τον έναν εναντίον του άλλου. Ο στόχος είναι προφανής, να ξεφύγουν µέσα από το προπέτασµα καπνού οι πραγµατικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στην Εκπαίδευση αλλά κυρίως για τις ρυθµίσεις που ακολουθούν, οι οποίες θα χειροτερεύσουν την κατάσταση στη ρηµαγµένη εκπαιδευτική γη.

Ρίχνουν «αθώες» προτάσεις για καθηγητές που µπορούν να εργαστούν στις τελευταίες τάξεις των δηµοτικών σχολείων, νηπιαγωγούς που µπορούν να εργαστούν στις πρώτες. Φέρουν ως επιχείρηµα την αυξηµένη ανεργία στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, λιπαίνουν την αφέλεια και την κοινωνική στραβωµάρα, «γαργαλάνε» τις χαµηλές συνειδήσεις, πριµοδοτούν αντιλήψεις του τύπου «για τη δική µου καλύβα που καίγεται φταίει του διπλανού που δεν καίγεται ακόµη»… Οι ίδιοι που ευθύνονται για την αδιοριστία και την ανεργία, για τους χιλιάδες ωροµίσθιους των 300 ευρώ, οι ίδιοι που ετοιµάζουν προσλήψεις µε το σταγονόµετρο, αυτοί που µε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ετοιµάζονται να αποσυνδέσουν το πτυχίο από το επάγγελµα, αυτοί που έκαναν άνω - κάτω τις ειδικότητες και τις αναθέσεις, τώρα χέρι χέρι µε τουςµάγιστρους και τους διανοούµενους της αυλής και της οθόνης, αυτή τη γνωστή διασταύρωση τιτλούχων, εµπορευ µα [-2870τούχων και µηχανορράφων, ρίχνουν τον σπόρο για πολλούς µικρούς εµφυλίους που θα διασπάσουν την εκπαιδευτική κοινότητα, θα την τραυµατίσουν θανάσιµα και θα την καταστήσουν αδύναµη να αντιµετωπίσει τον νέο εργασιακό Μεσαίωνα που ετοιµάζουν.

Κάποιοι εκπαιδευτικοί πέφτουν στην παγίδα και είναι έτοιµοι να χάψουν το παραµύθι. Πως δήθεν για την ανεργία των φιλολόγων, των µαθηµατικών, των φυσικών κ.λπ. δεν φταίει η πολιτική των ελάχιστων διορισµών, δεν φταίει η ανεργία, αλλά φταίνε οι δάσκαλοι που «επιµένουν να κάνουν αυτοί µάθηµα στις απαιτητικές τάξεις των δηµοτικών σχολείων»… Για την ανεργία των καθηγητών της Πληροφορικής φταίνε οι µαθηµατικοί που «άρπαξαν πολλές θέσεις». Για την ανεργία των φιλολόγων φταίνε οι συνάδελφοί τους των ξενόγλωσσων µαθηµάτων που «τους άρπαξαν το µάθηµα της Ιστορίας». Ετσι, για τα προβλήµατα των πτυχιούχων των πανεπιστηµίων φταίνε οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ που «θέλουν να τους πάρουν τα εργασιακά δικαιώµατα» και για τα προβλήµατα των πτυχιούχων των ΤΕΙ φταίνε οι πτυχιούχοι των πανεπιστηµίων που «δεν τους αφήνουν να έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα»… Λίγα χρόνια πριν κάποιοι προσπάθησαν να µετατρέψουν την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών για τους χαµηλούς µισθούς σε αίτηµα των καθηγητών του λυκείου να παίρνουν περισσότερα από τους καθηγητές του γυµνασίου. Προσοχή! Αν οι αντιλήψεις αυτές κυριαρχήσουν, τότε είναι βέβαιο ότι αφενός καµιά ευκαιρία για δουλειά δεν θα ανοίξει για τους εκπαιδευτικούς, αφετέρου την ώρα που θα κονταροχτυπιούνται µεταξύ τους θα αφήνουν ανοιχτά πόρτες και παράθυρα για να περάσει ο οδοστρωτήρας από πάνω τους.

Γνωρίζουµε καλά ότι σήµερα οι σκέψεις αυτές δεν είναι δηµοφιλείς σε κάποιους εκπαιδευτικούς που βλέπουν όσο βλέπουν τα µάτια τους, ενώ περισσότερο από ποτέ οφείλουν να βλέπουν µε το µυαλό τους. Οφείλουν να αναρωτηθούν: Πόσοι και πόσο θα κερδίσουν αν αλλάξουν τα «σύνορα» στις βαθµίδες και τις ειδικότητες όταν ο εργοδότης επιβάλλει δραστική µείωση προσλήψεων, τέτοια που θα ισοδυναµεί ουσιαστικά µε το τέλος των προσλήψεων; Πόσοι και πόσο θα ωφεληθούν όταν ο εργοδότης επιβάλλει ελαστικοποίηση της εργασίας, µόνιµη µείωση των µισθών, αύξηση του ωραρίου και, τελικά, κατάργηση της µονιµότητας αρχίζοντας από τους νεοεισερχόµενους; Ποιοι και µε ποια ενότητα «ψυχής και σώµατος» θα µπορέσουν να αποτρέψουν τότε την καταιγίδα;

Οσοι παραµένουν ξύπνιοι για να µπορούν να ονειρεύονται ξέρουν καλά ότι τα προβλήµατα δεν είναι εκπαιδευτικά. Είναι πολιτικά και οικονοµικά που αντανακλώνται στην Εκπαίδευση. Και όποιος, χωµένος στις συστάδες των θάµνων που τον περιβάλλουν, χάνει το δάσος από το οπτικό του πεδίο δεν έχει παρά να υποβληθεί στη βάσανο να κάνει λίγο πίσω ή λίγο µπρος και να δει τα πράγµατα όπως έχουν, όπως φτιάχτηκαν και όπως προοιωνίζονται για αύριο. Δύσκολα πράγµατα, αλλά απολύτως αναγκαία.


ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ;
Πόσοι και πόσο θα ωφεληθούν όταν ο εργοδότης επιβάλλει ελαστικοποίηση της εργασίας, µόνιµη µείωση µισθών και αύξηση ωραρίου;

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010

Προγραμματισμός

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2010-2011

18/08/2010 - 10:41ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010/11

Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. συνιστά τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους ως ακολούθως:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30η Ιουνίου 2010 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 Α΄), την 80033/Γ2/4-8-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) και την παρ.7 του αρ.47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 7 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄), την παρ. 1α του άρ. 6 της 80033/Γ2/4-8-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ. 7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511 Β΄).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 6, της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄).

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 και του άρ. 35 του Π.Δ. 376/1993 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με το άρ. 12 της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄) και οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών γίνονται σύμφωνα με το άρ. 11 της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2010-2011, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2010, σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

¨ Για το Γυμνάσιο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 123/1987 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄).

¨ Για το ΓΕ.Λ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄).

¨ Για το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Π.Δ. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και Π.Δ. 51/2008 (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄) αντίστοιχα.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, KATAΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Είναι χρήσιμο οι διδάσκοντες να συντάσσουν ενδεικτικό σχέδιο προγραμματισμού της ύλης ανά τρίμηνο για το Γυμνάσιο και ανά τετράμηνο για το ΓΕ.Λ., το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. με τη συνεργασία των Διευθυντών και των Σχολικών Συμβούλων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τμήματα της ίδιας τάξης, θα πρέπει να συνεργάζονται και να καταλήγουν σε κοινό προγραμματισμό της ύλης, ώστε να μπορούν να επιλεγούν κοινά θέματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι δυνατό να δοθούν χωριστά θέματα μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος.

Στην προβλεπόμενη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σεπτεμβρίου παρευρίσκεται, όπου είναι εφικτό, ο Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας και συζητούνται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

η κατανομή των εργασιών στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με το άρ. 29 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 Β’).
ο ορισμός των εφημεριών των εκπαιδευτικών και η ενημέρωσή τους για τα καθήκοντα του εφημερεύοντος σύμφωνα με το άρ. 36 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 Β’).
ο ορισμός των ημερών ενημέρωσης γονέων - κηδεμόνων για τη φοίτηση και επίδοση των μαθητών.
η δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό να διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

Τα τμήματα Γενικής Παιδείας συγκροτούνται από τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων που λειτουργούν στο ΓΕ.Λ. και οι μαθητές κατανέμονται σε αυτά κατά αλφαβητική σειρά.

Στα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές κατανέμονται επίσης κατά αλφαβητική σειρά. Οι μαθητές θα χωρίζονται σε τμήματα κύκλων ή τομέων Επαγγελματικών Μαθημάτων που λειτουργούν στο σχολείο, μόνο για τη διδασκαλία των μαθημάτων των κύκλων και τομέων αυτών (αρ. πρ. 100749/Γ2/17-09-07 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας).

Στα τμήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά, επιλέγοντας την Ομάδα Α΄ ή την Ομάδα Β΄ των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 39967/Γ2/ 12-4-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν οι μαθητές και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 4637/Γ2/4-9-01 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

· Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2009-2010, το μάθημα επιλογής καθώς και την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν ως μάθημα Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι δεσμευτικές για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου, αλλά αποτελούν στοιχείο που διευκολύνει τον προγραμματισμό του σχολείου.

· Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2009-10, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με την Υ.Α. 4521/Γ2/ 28-08-2001 (Φ.Ε.Κ. 1168 Β΄) ως εξής:

οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β’ τάξη του ΓΕ.Λ.
οι μαθητές της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ’ τάξη του ΓΕ.Λ. και την Κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν Κατεύθυνση.
· Στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν οι εξής κύκλοι: Τεχνολογικός, Υπηρεσιών, Ναυτικός. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 940 Β΄).

· Στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν δώδεκα (12) τομείς. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση του Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών, τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 940 Β΄).

· Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 940 Β΄).

· Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου, με την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρ. 2, του Π.Δ. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄).

· Στα μαθήματα επιλογής, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής, ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5Ο Επιστημονικό Πεδίο, δύο μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-2007 (Φ.Ε.Κ. 2057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28968/Γ2/13-3-2009 (Φ.Ε.Κ. 603 Β΄).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς - κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:

Τις μετεγγραφές των μαθητών και το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους.
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ή σε αυτήν «των κατ΄ οίκον διδαχθέντων».

Τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, που έχουν στόχο την εξάλειψη της μαθητικής διαρροής και αφορούν σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα κατά την ένταξή τους σε τάξεις.
Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τις Υ.Α 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β’) Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β’) και 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β’).
Τη με αρ. πρ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους μαθητές.
Το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ.10 και 29, άρ. 3 της Υ. Α. 4094/Γ2/23-9-1986 (Φ.Ε.Κ. 619 Β΄).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον προγραμματισμό των ωριαίων υποχρεωτικών δοκιμασιών και των τεστ και στην υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και των τριών την εβδομάδα.

Στο Γυμνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994 (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄) και οι ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο προηγούμενο μάθημα η σχετική ανακεφαλαίωση.

Στο Γενικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄) και Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄).

Στο Επαγγελματικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄).

Στις Επαγγελματικές Σχολές η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2008 (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄).

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

BIBΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Συγγραφέας

Εκδόσεις
ΠαJANE GARDAM
Ο εντιμότατος κύριος Φιλθ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΜΤΦΡ.: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
«ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», ΣΕΛ. 340

τάΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
Τα μπανανόψαρα
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΒΑΣΩ ΨΑΡΡΑΚΗ
«ΠΑΤΑΚΗΣ», ΣΕΛ. 96, ? 6,50κης

ΜΑΡΩ ΛΟΪΖΟΥ
Το τσίμπημα της σφήκας
ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ «ΚΥΚΝΟΙ»
«ΠΑΤΑΚΗΣ», ΣΕΛ. 96, ? 5,90

Ε.Η. GOMBRICH
Μικρή ιστορία του κόσμου
ΜΤΦΡ.: ΕΛΕΝΑ ΚΑΜΗΛΑΡΗ
ΣΕΙΡΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ
«ΠΑΤΑΚΗΣ», ΣΕΛ. 350

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καθημερινή φροντίδα για το Περιβάλλον
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για μιαν απλή, συμβολική ετήσια αναφορά στα οικολογικά μας καθήκοντα.
Η επιβάρυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι παγκόσμιο πρόβλημα, που επηρεάζει καθημερινά όλους, και η αντιμετώπισή του είναι ευθύνη όλων, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Βασική αιτία του προβλήματος είναι η ραγδαία ανάπτυξη των βιομηχανικών χωρών, η αντιγραφή του προτύπου από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και η ίδια η υποανάπτυξη που οδηγεί σε υποχρεωτική αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων.
Τα προβλήματα
• Σπάνιες και πλούσιες ποικιλίες πανίδας και χλωρίδας απειλούνται και βιότοποι μεγάλης σημασίας για το οικοσύστημα του νησιού υποβαθμίζονται.
• Οι υδάτινοι πόροι μειώνονται και ρυπαίνονται από την αλόγιστη χρήση χημικών προϊόντων. Η γεωργική γη υποβαθμίζεται και διαβρώνεται.
• Ο πολιτιστικός πλούτος, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί και οι εκκλησίες φθείρονται ή και ενταφιάζονται.
• Το δομημένο περιβάλλον υποβαθμίζεται στο βωμό της ποσότητας και του αλόγιστου κέρδους. Η δομή των πόλεων και των παραδοσιακών οικισμών αλλοιώνεται και η ιστορική τους συνέχεια διακόπτεται, δημιουργώντας κενό στην πολιτιστική εξέλιξη του τόπου.
• Παρατηρείται μια ασυνέχεια του πολεοδομικού ιστού, λόγω της ευκαιριακής ανάπτυξης περιοχών γύρω από τις πόλεις, με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα των κατόχων της γης. Η έλλειψη υποδομής πλήττει την ποιότητα ζωής στις περιοχές αυτές.
• Η ανεπάρκεια των δημόσιων συγκοινωνιών και η συνακόλουθη αύξηση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων έχουν ως αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού, με ρυθμούς δυσανάλογους με το μέγεθος του νησιού, χωρίς επαρκή προγραμματισμό και περιβαλλοντική μελέτη, έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος
Βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής μας πρέπει να είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το οικοσύστημά του και η εφαρμογή του κριτηρίου της αειφορίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Αυτό προϋποθέτει απαλλαγή από τη νεοφιλελεύθερη αντιμετώπιση της οικονομικής ανάπτυξης και την υιοθέτηση μιας κοινωνικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης με στόχο την αειφορία.

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Κομμένο το τσιγάρο παντού πλέον
Από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους«20.000
οι νεκροί κάθε χρόνο»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής κ. Π. Μπεχράκης, χαρακτήρισε τα νέα μέτρα «πολύ σοβαρό βήμα για την καταπολέμηση του καπνίσματος» και είπε ότι «η Ελλάδα είναι χώρα εξαιρετικά υψηλού αριθμού καπνιστών και έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα». Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) κ. Ι. Τούντας δείχνουν ότι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από το κάπνισμα 20.000 άτομα. Ανάμεσά τους 600 οι οποίοι εκτίθενται στον καπνό, παρ΄ ότι δεν καπνίζουν. Ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) κ. Ι. Κυριόπουλος τόνισε ότι «δεν είναι κακοί όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί».

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !!!

Ο ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΝΤΙΜΗΣ
Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΤΣΕΝΤΖΤΟΥ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

MAIRA LIOUGOU

Μέρα πολιτιστικών κι αθλητικών εκδηλώσεων στο Γυμνάσιο Ζαχάρως
«..‘Ότι αποκαλούμε πρόοδο είναι εκείνη η τρομερή θύελλα που ωθεί ασταμάτητα προς το μέλλον, την ίδια στιγμή που ερείπια συσσωρεύονται μέχρι τον ουρανό ..» Walter Benjamin
Συγκυριακά και εν μέσω ερειπίων, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, νιώθουμε το καθήκον και την ευθύνη να υποστηρίξουμε ό,τι μπορεί ορμητικά να μας παρασύρει σ΄ ένα μέλλον ανατρεπτικό και ελπιδοφόρο, μέσα απ τη δίψα για δημιουργία, το πάθος για ζωή, τη δύναμη για συνεργασία, την ανάγκη για επικοινωνία και τη φρεσκάδα της νιότης .
Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι καθημερινά στην κυψέλη του σχολείου μας, νιώθουμε το ωστικό κύμα αυτής της νιότης κι ελπίζοντας σ΄ αυτό αποβλέπουμε στη δύναμή του για ν΄ ανατρέψει κάθε εμπόδιο στην πρόοδο και σ΄ ένα αύριο πιο φωτεινό …
Μέσα στην τάξη, μέσα στους τέσσερεις τοίχους μέρα με τη μέρα σμιλεύουμε το ψηφιδωτό του μυαλού μα, και έξω απ την τάξη ακουμπάμε τις καρδιές, εμψυχώνουμε τα όνειρα και χτίζουμε πύργους και οχυρά απόρθητα επικοινωνίας και συνεργασίας δίνοντας εναύσματα μέσα απ΄ τη μουσική, τις γεύσεις, το παιχνίδι, την άθληση …
Είμαστε δάσκαλοι μα, σύμφωνα με τα λόγια του ποιητή (που κάποιοι θα έλεγαν και .. προφήτη) όταν ..«Γύρω μας ερείπια συσσωρεύονται μέχρι τον ουρανό… » οφείλουμε να γίνουμε … «διασώστες». Διασώστες της ελπίδας, της προοπτικής για ένα αύριο, της προόδου, των ονείρων … Διασώστες αυτών των παιδιών που θα παραδώσουμε αύριο το τιμόνι για το μέλλον …
Ας τα εμψυχώσουμε λοιπόν και έξω απ΄ τους τέσσερεις τοίχους των τάξεων και των θρανίων κι ας ελπίσουμε να μας δεχτούν στον κόσμο τους, στο γέλιο τους, στη διασκέδασή τους, στην αθλοπαιδιά τους και γιατί όχι .. να μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους κάνοντάς μας κοινωνούς στις αγωνίες και στα όνειρά τους …

«Διασώστες» αυτή τη χρονιά είχαν την τιμή, τη χαρά και την ευθύνη να είναι ο Τάσος Καπίρης , η Γεωργία Γαλανού, ο Κώστας Τζανέτος Νίκος Δημόπουλος,ο Αντρέας Σάσσαλοs, Μαίρη Δημητροπούλου … και η Μάιρα Λιούγκου

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

ΓΕΝΤΙΜΗΣ Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ

 
Posted by Picasa

ΧΟΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ

 
Posted by Picasa

Η ΤΙΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ

 
Posted by Picasa

ΑΦΡΟΥΛΑ,ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ,ΕΛΕΝΗ

 
Posted by Picasa

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

 
Posted by Picasa

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΧΕΙ ΚΕΦΙΑ

 
Posted by Picasa

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΝΙΑ

 
Posted by Picasa

ΡΕΣΙΤΑΛ ΧΑΡΗ

 
Posted by Picasa

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 
Posted by Picasa

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 
Posted by Picasa

ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΑ

 
Posted by Picasa

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ

 
Posted by Picasa

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ

 
Posted by Picasa

ΧΑΡΗΣ =ΚΕΦΙ

 
Posted by Picasa

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ!!

 
Posted by Picasa

ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕ ΤΑΛΕΝΤΟ

 
Posted by Picasa

ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

 
Posted by Picasa

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ

 
Posted by Picasa

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΓΕΝΤΙΜΗ

 
Posted by Picasa

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!

 
Posted by Picasa